1. Thông báo kế hoạch kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào khóa 2016

  1. Nhà trường sẽ kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào cho tất cả các sinh viên hệ đại học chính quy thuộc khoá 2016 spkt sẽ được tổ chức vào ngày 11/09/2016. Những sinh viên thi đạt trong kỳ thi này, mới được đăng ký học học phần Anh văn 1 theo chương đào tạo của nhà trường. Những sinh viên không thi đạt phải tự bồi dưỡng hoặc đăng ký học các lớp tiếng Anh tăng cường do nhà trường tổ chức để đạt trình độ tham gia học các học phần Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3 trong chương trình đào tạo (Sinh viên theo dõi thông báo chi tiết và lịch thi cụ thể trên trang online.hcmute.edu.vn dự kiến được công bố chính thức vào 9 giờ ngày 07/09/2016).

  [​IMG]

  2. Học phần Anh văn 1 dành cho khoá đại học chính quy 2016 sẽ được học từ tuần thứ 6 đến tuần thứ 16 trong học kỳ 1 năm học 2016-2017

  Download:
  http://aao.hcmute.edu.vn/Resources/.../ThongbaovelichtochuthingoainguKhoa2016_1.pdf
   
 • Bình luận ()


 • Đăng nhập/Đăng ký


  ×
  Lên đầu trang