1. Bạn có thể nhìn vào thẻ Bảo hiểm y tế sẽ biết ngay mức hưởng là bao nhiêu %. Cụ thể, căn cứ theo Quyết định 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 về mã số ghi trên thẻ do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, bạn có thể quan sát trên ô thứ 2 - ký tự thứ 3 từ trái sang trên thẻ BHYT của bạn, sẽ thấy ký hiệu bằng số, trong đó:

  [​IMG]

  - Ký hiệu bằng số 1: Được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả Bảo hiểm y tế và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật; chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CC, TE.

  - Ký hiệu bằng số 2: Được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả Bảo hiểm y tế (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Y tế); chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CK, CB, KC, HN, DT, DK, XD, BT, TS.

  - Ký hiệu bằng số 3: Được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 95% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả Bảo hiểm y tế (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Y tế); 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã và chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: HT, TC, CN.

  - Ký hiệu bằng số 4: Được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả Bảo hiểm y tế (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Y tế); 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã và chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, TB, NO, CT, XB, TN, CS, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD.

  - Ký hiệu bằng số 5: Được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí, kể cả chi phí khám chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng Bảo hiểm y tế; chi phí vận chuyển, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là QN, CA, CY.

  Theo VNE
   
 • Bình luận ()


 • Đăng nhập/Đăng ký


  ×
  Lên đầu trang