1. Nếu page của bạn không thuộc vào list dưới này, thì liên hệ admin để được update nhé
  Trân trọng cảm ơn Admin Đoàn Hữu Thắng đã đóng góp cập nhật thông tin này.
  Chúng tôi sẽ ghi nhận ý kiến phản hồi và bổ sung chỉnh sửa nếu thông tin còn chưa đầy đủ.
  Xin cảm ơn!

  [​IMG]

  * Website trường: http://hcmute.edu.vn/
  * Fanpage trường: https://www.facebook.com/SV.SPKT/
  * Fanpage Diễn đàn Sinh viên trường: https://www.facebook.com/spkt.net/
  * Group Diễn đàn Sinh viên trường: https://www.facebook.com/groups/dhspkt/
  * Youtube trường: https://www.youtube.com/user/UTECommunicationDept/

  * SPKT trên wikipedia https://vi.wikipedia.org/wiki/Trường_Đại_học_Sư_phạm_Kỹ_thuật_Thành_phố_Hồ_Chí_Minh  --------------------
  1. Khoa Điện – Điện tử (Đ-ĐT):
  - Website khoa Đ-ĐT: http://feee.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage khoa Đ-ĐT: https://www.facebook.com/434032476693098/
  - Fanpage Bộ môn Điện công nghiệp (ĐKC) – khoa Đ-ĐT:https://www.facebook.com/IEE.FEEE.HCMUTE/
  - Fanpage Bộ môn Điện tử - Viễn thông (ĐVT) – khoa Đ-ĐT:https://www.facebook.com/cce.ute/
  - Group Sinh viên khoa Đ-ĐT: https://www.facebook.com/groups/feee.hcmute/
  - Fanpage Đoàn - Hội khoa Đ-ĐT: https://www.facebook.com/EEESPKT/
  - Fanpage Tư vấn viên khoa Đ-ĐT: https://www.facebook.com/TuvanvienDienDientu/
  - Fanpage Lớp thiết kế - giám sát điện HCMUTE: https://www.facebook.com/feee.hcmute/
  - Group Đoàn - Hội khoa Đ-ĐT: https://www.facebook.com/groups/DTN.HSV.3E/
  - Group English Speaking Club - FEEE - HCMUTE:https://www.facebook.com/groups/564610063560657/
  - Group Câu lạc bộ Điện - Điện tử SPKT:https://www.facebook.com/groups/caulacbo.diendientu/
  - Group Robot tìm đường trong mê cung - Khoa Đ-ĐT:https://www.facebook.com/groups/552387038164731/
  - Group EEE-Club: https://www.facebook.com/groups/1520354274872789/
  - Group Micromouse SPKT: https://www.facebook.com/groups/313694628810022/
  --------------------
  2. Khoa Cơ khí chế tạo máy (CKM):
  - Website khoa CKM: http://fme.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage khoa CKM: https://www.facebook.com/CKMSPKT/
  - Group Đoàn – Hội khoa CKM: https://www.facebook.com/groups/doanhoickm/
  - Group ngành kỹ thuật công nghiệp (KCN) – khoa CKM:https://www.facebook.com/groups/kcn.spkt/
  - Fanpage Bộ môn Cơ điện tử - khoa CKM:https://www.facebook.com/BoMonCoDienTuSpkt/
  - Fanpage Trung tâm Công nghệ cao – HCMUTE: https://www.facebook.com/TTCNC.UTE/
  - Fanpage Nhà khách khoa CKM: https://www.facebook.com/nhakhachckm/
  - Group Tài liệu CKM: https://www.facebook.com/groups/205530489547027/
  - Group CKM – UTE: https://www.facebook.com/groups/congnghechetaomay/
  --------------------
  3. Khoa Cơ khí động lực (CKĐ):
  - Website khoa CKĐ: http://fae.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage khoa CKĐ: https://www.facebook.com/119699678083494/
  - Group khoa CKĐ: https://www.facebook.com/groups/173297826053312/
  - Fanpage Đoàn – Hội khoa CKĐ: https://www.facebook.com/doanhoickd/
  - Group Đoàn – Hội khoa CKĐ: https://www.facebook.com/groups/291227700930614/
  --------------------
  4. Khoa Công nghệ may & Thời trang (CNMTT):
  - Website khoa CNMTT: http://fgtfd.hcmute.edu.vn/
  - Facebook khoa CNMTT: https://www.facebook.com/khoa.cnmay/
  - Fanpage Sinh viên khoa CNMTT: https://www.facebook.com/Congnghemayvathoitrang/
  - Group Đoàn – Hội khoa CNMTT: https://www.facebook.com/groups/1024534587580079/
  --------------------
  5. Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT):
  - Website khoa CNTT: http://fit.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage khoa CNTT: https://www.facebook.com/fit.hcmute.edu.vn/
  - Group khoa CNTT: https://www.facebook.com/groups/cnttspkt/
  --------------------
  6. Khoa Công nghệ Hóa học Thực phẩm (CNHHTP):
  - Website khoa CNHHTP: http://fcft.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage khoa CNHHTP: https://www.facebook.com/173767006139306/(Đã edit)
  - Group khoa CNHHTP: https://www.facebook.com/groups/264580486992292/
  - Group Công nghệ Thực phẩm: https://www.facebook.com/groups/595859943832081/
  - Fanpage Bộ môn Công nghệ Môi trường – khoa CNHHTP:https://www.facebook.com/congnghemoitruong.hcmute/
  - Facebook Bộ môn Công nghệ Thực phẩm – khoa CNHHTP:https://www.facebook.com/khoahoa.thucpham/
  --------------------
  7. Khoa In & Truyền thông (ITT):
  - Website khoa ITT: http://fgam.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage khoa ITT: https://www.facebook.com/ktispkt/
  - Facebook khoa ITT: https://www.facebook.com/printcomvn/
  - Group khoa ITT: https://www.facebook.com/groups/237557479742335/
  --------------------
  8. Khoa Xây dựng & Cơ học Ứng dụng (XD):
  - Website khoa XD: http://fceam.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage khoa XD: https://www.facebook.com/khoaxaydungvacohocungdung/
  - Group khoa XD: https://www.facebook.com/groups/Xaydungspkt/
  --------------------
  9. Khoa Kinh tế (KT):
  - Website khoa KT: http://fe.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage khoa KT: https://www.facebook.com/khoakinhte.dhspkttphcm/
  - Fanpage Đoàn khoa KT: https://www.facebook.com/doankhoakinhteSPKT/
  - Fanpage CLB Sinh viên Kinh tế (ESCUTE): https://www.facebook.com/clbsvktspkt/
  - Facebook CLB BECUTE: https://www.facebook.com/businessecl/
  --------------------
  10. Khoa Ngoại ngữ (NN):
  - Website khoa NN: http://ffl.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage khoa NN: https://www.facebook.com/dhspkt.khoangoaingu/
  - Website Đoàn khoa NN: http://ffl.hcmute.edu.vn/news/DoanTN/
  - Website Liên chi hội khoa NN: http://ffl.hcmute.edu.vn/news/HoiSV/
  --------------------
  11. Khoa Khoa học Cơ bản (KHCB):
  - Website khoa KHCB: http://ffs.hcmute.edu.vn/
  --------------------
  12. Khoa Lý luận Chính trị (LLCT):
  - Website khoa LLCT: http://fpi.hcmute.edu.vn/
  --------------------
  13. Khoa Đào tạo Chất lượng cao (CLC):
  - Website khoa CLC: http://fhq.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage khoa CLC: https://www.facebook.com/clcspkt/
  - Group Đoàn – Hội khoa CLC: https://www.facebook.com/groups/clc.doanhoi/
  - Group Sinh viên khoa CLC: https://www.facebook.com/groups/CongDongSVKhoaCLC/
  --------------------
  14. Trung tâm Việt – Đức (TTVĐ):
  - Website TTVĐ: http://vgc.hcmute.edu.vn/
  - Facebook TTVĐ: https://www.facebook.com/100008007135979/
  - Facebook Đoàn – Hội TTVĐ: https://www.facebook.com/doanhoitrungtamvietduc/
  - Group Đoàn – Hội TTVĐ:https://www.facebook.com/groups/LCHSINHVIENTRUNGTAMVIETDUCDHSPKT/
  --------------------
  15. Viện Sư phạm Kỹ thuật:
  - Website Viện SPKT: http://ite.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage Viện SPKT: https://www.facebook.com/viensuphamkythuat/
  --------------------
  16. Trường Trung học Kỹ thuật Thực hành (THKTTH):
  - Website trường THKTTH: http://tpc.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage trường THKTTH: https://www.facebook.com/THKTTH.SPKT/
  --------------------
  17. Phòng Đào tạo (P.ĐT):
  - Website P.ĐT: http://aao.hcmute.edu.vn/
  - Trang thông tin online: https://online.hcmute.edu.vn/
  - Trang đăng ký môn học: https://dkmh.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage P.ĐT: https://www.facebook.com/pdtspkt/
  - Facebook P.ĐT: https://www.facebook.com/100006562206261
  - Fanpage Bộ phận Đào tạo Sau đại học: https://www.facebook.com/SDH.HCMUTE/
  --------------------
  18. Phòng Đào tạo Không chính quy (P.ĐTKCQ):
  - Website P.ĐTKCQ: http://nmo.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage P.ĐTKCQ: https://www.facebook.com/daotaokhongchinhquy/
  --------------------
  19. Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên (P.CTHSSV):
  - Website P.CTHSSV: http://sao.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage P.CTHSSV: https://www.facebook.com/ute.sao/
  --------------------
  20. Phòng Quản lý khoa học – Quan hệ quốc tế (P.QLKH-QHQT):
  - Website P.QLKH-QHQT: http://rmiro.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage P.QLKH-QHQT: https://www.facebook.com/qlkhqhqt/
  --------------------
  21. Phòng Quan hệ Công chúng & Doanh nghiệp (P.QHCCDN):
  - Website P.QHCCDN: http://pr.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage P.QHCCDN: https://www.facebook.com/QHCCDN.DHSPKT/
  - Facebook P.QHCCDN: https://www.facebook.com/quanhecongchung/
  --------------------
  22. Phòng Thanh tra Giáo dục (P.TTGD):
  - Website P.TTGD: http://aio.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage P.TTGD: https://www.facebook.com/390054074445901/
  - Facebook P.TTGD: https://www.facebook.com/ttgd.phong/
  --------------------
  23. Phòng Quản trị Chiến lược (P.QTCL):
  - Website P.QTCL: http://smo.hcmute.edu.vn/
  --------------------
  24. Phòng Đảm bảo Chất lượng (P.ĐBCL):
  - Website P.ĐBCL: http://qao.hcmute.edu.vn/
  - Facebook P.ĐBCL: https://www.facebook.com/100004810393172/
  --------------------
  25. Phòng Hành chính Tổng hợp (P.HCTH):
  - Website P.HCTH: http://adao.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage P.HCTH: https://www.facebook.com/1498219353785910/
  --------------------
  26. Phòng Kế hoạch Tài chính (P.KHTC):
  - Website P.KHTC: http://fpo.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage P.KHTC: https://www.facebook.com/390018301114736/
  --------------------
  27. Phòng Tổ chức Cán bộ (P.TCCB):
  - Website P.TCCB: http://hrmo.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage P.TCCB: https://www.facebook.com/1641451589430041/
  --------------------
  28. Phòng Quản trị Cơ sở Vật chất (P.QTCSVC):
  - Website P.QTCSVC: http://pmo.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage P.QTQLDA: https://www.facebook.com/384781164965589/
  --------------------
  29. Phòng Thiết bị Vật tư (P.TBVT):
  - Website P.TBVT: http://fmo.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage P.TBVT: https://www.facebook.com/PhongTBVT/
  --------------------
  30. Ban quản lý Ký túc xá (BQLKTX):
  - Website BQLKTX: http://ktx.hcmute.edu.vn/
  - Facebook KTX: https://www.facebook.com/100004678249322/
  - Fanpage KTX: https://www.facebook.com/dormitory.hcmute/
  - Fanpage CLB Anh văn KTX (DEC): https://www.facebook.com/dormute/
  - Fanpage CLB Kỹ năng mềm KTX: https://www.facebook.com/clbkynangmemktx/
  --------------------
  31. Trạm Y tế (TYT):
  - Website TYT: http://hd.hcmute.edu.vn/
  --------------------
  32. Thư viện (TV):
  - Website TV: http://lib.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage TV: https://www.facebook.com/thuvienspkt/
  - Facebook TV: https://www.facebook.com/hcmute.lib/
  --------------------
  33. Trung tâm Ngoại ngữ (TTNN):
  - Website TTNN: http://flc.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage TTNN: https://www.facebook.com/trungtamngoainguspkt/
  - Group TTNN: https://www.facebook.com/groups/409556769184240/
  --------------------
  34. Trung tâm Hàn ngữ Dong A – UTE:
  - Fanpage Dong A – UTE: https://www.facebook.com/TrungTamHanNguDongA/
  - Facebook Dong A – UTE: https://www.facebook.com/hanngu.donga/
  --------------------
  35. Trung tâm Tin học (TTTH):
  - Website TTTH: http://itc.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage TTTH: https://www.facebook.com/tinhocsuphamkythuat/
  --------------------
  36. Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế (TT.HTĐTQT):
  - Website TT.HTĐTQT: http://ieec.hcmute.edu.vn/
  - Facebook TT.HTĐTQT: https://www.facebook.com/sunderlandspktthuduc/
  --------------------
  37. Trung tâm Dịch vụ Sinh viên (TTDVSV):
  - Website TTDVSV: http://ssc.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage TTDVSV: https://www.facebook.com/ttdichvusinhvien/
  - Group Ươm mầm khởi nghiệp – TTDVSV:https://www.facebook.com/groups/1518340898422636/
  --------------------
  38. Trung tâm Thông tin Máy tính (TT.TTMT):
  - Website TT.TTMT: http://iic.hcmute.edu.vn/
  --------------------
  39. Trung tâm Dạy học số (TT.DHS):
  - Website TT.DHS: http://dlc.hcmute.edu.vn/
  - Website UTE-Moodle: http://lms.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage TT.DHS: https://www.facebook.com/dayhocso/
  --------------------
  40. Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp (TT.KTTH):
  - Website TT.KTTH: http://gec.hcmute.edu.vn/
  --------------------
  41. Trung tâm Chế tạo và Thiết kế Thiết bị Công nghiệp (TT.CTTKTBCN):
  - Website TT.CTTKTBCN: http://iddfac.hcmute.edu.vn/
  --------------------
  42. Trung tâm Đào tạo và Hướng nghiệp Quốc tế Việt Nhật (VJEC):
  - Website Trung tâm VJEC: http://vjec.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage Trung tâm VJEC: https://www.facebook.com/vietnhat.spkt/
  - Facebook Trung tâm VJEC: https://www.facebook.com/vietnhatvjec/
  --------------------
  43. Trung tâm Đào tạo Ngắn hạn (TTĐTNH):
  - Website TTĐTNH: http://daotaonganhan.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage TTĐTNH: https://www.facebook.com/daotaonganhanSPKT/
  - Facebook TTĐTNH: https://www.facebook.com/100007677768010/
  --------------------
  44. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ (TTNCCGCN):
  - Fanpage TTNCCGCN: https://www.facebook.com/552245271535867/
  --------------------
  45. Đảng bộ:
  - Website Đảng bộ: http://dangbo.hcmute.edu.vn/
  - Facebook Văn phòng Đảng ủy: https://www.facebook.com/vp.danguy/
  --------------------
  46. Công đoàn:
  - Website Công đoàn: http://congdoan.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage Công đoàn: https://www.facebook.com/Congdoandhspkt/
  --------------------
  47. Tuyển sinh:
  - Website Tuyển sinh: http://tuyensinh.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage Tuyển sinh:
  https://www.facebook.com/tuyensinhspkttphcm/
  https://www.facebook.com/UTE.2015/
  --------------------
  48. Bảo vệ:
  - Fanpage Bảo vệ: https://www.facebook.com/1629357773966188/
  --------------------
  49. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường:
  - Website Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường: http://cyu.hcmute.edu.vn/
  - Fanpage Đoàn trường: https://www.facebook.com/doantruongdhsuphamkythuat/
  - Fanpage Hội Sinh viên trường: https://www.facebook.com/hsv.spkt/
  - Fanpage Tổ truyền thông Đoàn – Hội: https://www.facebook.com/thongtindoanhoiute/
  - Fanpage Ban phong trào Hội Sinh viên trường:https://www.facebook.com/banphongtraohsv.hcmute/
  - Group Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường:https://www.facebook.com/groups/doanhoihcmute/
  --------------------
  50. Các đơn vị trực thuộc Đoàn trường – Hội Sinh viên trường (bao gồm các Đoàn khoa, các Liên chi hội (LCH) khoa và các Câu lạc bộ/Đội/Nhóm trực thuộc):
  ----------
  - Liên chi hội Sinh viên Ngoại trú (LCHSVNT):
  + Fanpage LCHSVNT: https://www.facebook.com/LienChiHoiSinhVienNgoaiTruSpkt/
  + Group LCHSVNT: https://www.facebook.com/groups/ngoaitruspkt/
  + Group Thành viên LCHSVNT:https://www.facebook.com/groups/ThanhVienNgoaiTruSPKT/
  ----------
  - Đội Công tác Xã hội (CTXH):
  + Fanpage Đội CTXH: https://www.facebook.com/congtacxahoispkt/
  + Group Đội CTXH: https://www.facebook.com/groups/ctxhspkt/
  ----------
  - Câu lạc bộ Kỹ năng (CLB KN):
  + Fanpage CLB KN: https://www.facebook.com/kynangspk/
  + Facebook Thông tin Kỹ năng: https://www.facebook.com/banthongtin.kynang/
  ----------
  - Câu lạc bộ Anh văn giao tiếp (ESC):
  + Fanpage ESC: https://www.facebook.com/UTE.ESC/
  + Facebook ESC: https://www.facebook.com/ESC.hcmute/
  ----------
  - Câu lạc bộ Vovinam – Việt Võ Đạo:
  + Fanpage CLB Vovinam: https://www.facebook.com/Vovinamspkt/
  + Group CLB Vovinam: https://www.facebook.com/groups/vovinamspkt/
  ----------
  - Câu lạc bộ Sáo trúc:
  + Fanpage CLB Sáo trúc: https://www.facebook.com/saotruc.hcmute/
  + Group CLB Sáo trúc: https://www.facebook.com/groups/saotruc.sv/
  ----------
  - Câu lạc bộ Guitar:
  + Fanpage CLB Guitar: https://www.facebook.com/SPKTGuitar/
  ----------
  - Câu lạc bộ Ảo thuật:
  + Fanpage CLB Ảo thuật: https://www.facebook.com/456043344418680/
  + Group CLB Ảo thuật: https://www.facebook.com/groups/aothuatspkt/
  ----------
  - Câu lạc bộ Người dẫn chương trình (MC):
  + Website CLB MC: http://clbnguoidanchuongtrinhspkt.weebly.com/
  + Group CLB MC: https://www.facebook.com/groups/173720259410110/
  ----------
  - Câu lạc bộ Cờ SPKT:
  + Group CLB Cờ SPKT: https://www.facebook.com/groups/520987861292787/
  ----------
  - Câu lạc bộ Cán bộ Đoàn SPKT:
  + Group CLB Cán bộ Đoàn SPKT: https://www.facebook.com/groups/451064298304172/
  ----------
  - Câu lạc bộ Lý luận trẻ SPKT:
  + Group CLB Lý luận trẻ SPKT: https://www.facebook.com/groups/101510280019406/
  ----------
  - Đội Cờ Đỏ:
  + Fanpage Đội Cờ Đỏ: https://www.facebook.com/doicodospkt/
  + Group Đội Cờ Đỏ: https://www.facebook.com/groups/307301959380105/
  + Facebook Đội Cờ Đỏ: https://www.facebook.com/100004738924806/
  ----------
  - Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ Sinh viên (SACUTE):
  + Fanpage SACUTE: https://www.facebook.com/hotrosinhvienspkt/
  + Group TT.TVHTSV: https://www.facebook.com/groups/TTTVHTSV.SPKT/
  ----------
  - Cửa hàng Thanh niên HCMUTE:
  + Fanpage Cửa hàng Thanh niên HCMUTE:https://www.facebook.com/cuahangthanhnienspkt/
  + Facebook Cửa hàng Thanh niên HCMUTE:https://www.facebook.com/cuahangthanhnienhcmute

  (Updating…)
   
  Last edited: 10 Thg 10 2015
 • Bình luận ()


 • Đăng nhập/Đăng ký


  ×
  Lên đầu trang